top of page
  • תמונת הסופר/תרב הנסתר

ד"ר טס לורי: הנהגת ארגון הבריאות העולמי מושחתת


ד"ר טס לורי: ארגון הבריאות העולמי הוא גוף מושחת כיוון שהוא מסתמך באופן קבוע על מימון מחברות פרטיות ותאגידים כדי להמשיך בפעילות, ראשי התאגידים הם אלו שקובעים את המדיניות בארגון הבריאות


ד"ר טס לורי אשר כתבה מאמרים מדעיים לא מעטים אודות יעילות תרופת האיברמקטין, לא חוששת לומר מה דעתה בנוגע להתנהלות הנהגת ארגון הבריאות העולמי, ד"ר לורי טוענת שארגון הבריאות העולמי מושחת כיוון שהוא מתבסס על מימון מחברות פרטיות ותאגידים בעלי אינטרס, ושהכספים המועברים לארגון מאפשרים למממנים דריסת רגל והשפעה על קבלת ההחלטות.

Comments


bottom of page