top of page
  • תמונת הסופר/תרב הנסתר

ד"ר נעמי וולף: הפשעים שהתרחשו בשנתיים האחרונות בחסות הקורונה הם ברמה של משפטי-נירנברג


האשה שעבדה כיועצת האסטרטגית של אל גור וביל קלינטון, ד"ר נעמי וולף: הפשעים שהתרחשו בשנתיים האחרונות בחסות הקורונה הם ברמה של משפטי-נירנברג


ד"ר נעמי וולף שעבדה כיועצת האסטרטגית של אל גור וביל קלינטון בהתבטאות חריפה נגד פושעי הקורונה, לדבריה מדובר בפשעים חמורים שצריכים להגיע למשפט בסדר גודל של משפטי נירנברג כיוון שמדובר בשיתוף פעולה של סוכנות ממשלתית עם תאגידי פארמה פרטיים שחברו יחדיו על מנת לבצע ניסוי מסוכן על אוכלוסיית העולם.

Comentários


bottom of page