top of page
  • תמונת הסופר/תנקי כפיים

יום חמישי, היום של שלום הבית שלנו!

חיזוק מאת הגאון הרב חיים רבי שליט"א


מה עושים בני זוג שלא מפסיקים לריב?

לא מצליחים לצאת מ"מעגל האימה"?

בכל יום, בכל שבוע, בכל חודש, יש להם מועדים קבועים למריבות.


כמה שהם שמעו, כמה שהם למדו, כמה שהם החליטו שמכאן ואילך זה לא יקרה, שוב ושוב ושוב הם הולכים ורבים. מה הסגולה האמתית הטובה שיכולה לנצח את אותן מריבות, את אותו מעשה שטן?

שימו לב טוב מורי ורבותי!


הגמרא במסכת גיטין (נ"ב ע"א) מספרת שרבי מאיר, התנא האלוקי, "אלהא דמאיר ענני", יום אחד שמע שישנם שני בני זוג, בעל ואשה, שרבים בכל יום שישי.

יום שישי, לאחר חצות, לפני כניסת השבת, הבית בלחץ, הילדים על הספות, כל עם ישראל נמצא בשיא השיאים של ההכנות "הקדחתניות" לכבוד השבת הקדושה, ובני הזוג הללו באופן קבוע, רבים בשעות הללו.


יום אחד הודיע רבי מאיר שהוא מגיע לבקר את שני בני הזוג,

הוא הודיע שהביקור יהיה ביום שישי לאחר חצות היום.

הוא הגיע, ישב איתם, עקב אחר ההכנות לשבת, ונשאר איתם אפילו לסעודת ליל שבת.

בלילה הוא נפרד מהם, התפנה לבני משפחתו.

אבל שבוע לאחר מכן הוא הודיע שהוא מגיע שוב.


כך הוא עשה גם בשבת השלישית.

בסיומה של השבת השלישית, הוא שמע את השטן אומר: "אוי לי שהוציא אותי רבי מאיר מביתם של אלו!".

כלומר, השטן איווה למשכן לו את המקום, הוא כבר החליט שהוא יושב פה: "זהו המושב שלי, פה אני מלכלך, פה אני 'מזכה' את בני הזוג במריבות".

פעם בשבוע – זהו היה חלקו של השטן.


ואז הגיע השלב המכריע, רבי מאיר "בסך הכל" השתיק אותו לשלוש פעמים.

אם שלוש פעמים יצאנו מ"מעגל האימה", זוהי סגולה בדוקה על ידי רבי מאיר בעל הנס להפסיק את המריבות.

אם אתם רבים בכל יום, תקבלו על עצמכם "רק" שלוש פעמים לא לעשות זאת.

אם אתם רבים פעם בשבוע, תקבלו על עצמכם "רק" שלוש שבתות לא לעשות זאת.

ואם זה קורה לכם פעם בחודש, אז תקבלו על עצמכם ששלושה חודשים לא רבים.

לאחר מכן, בעזרת ה' זה יהיה הרבה יותר קל.

בזמן שכבר לא רבתם, שבו ותפתחו יחד ספר, שבו ותשמעו שיעור, תלמדו מהם חיי הנישואין, ותקלו על הנס להתבצע גם בבית הפרטי שלכם.


בהצלחה רבה לכולנו,

ברוכים תהיו.

Comentarios


bottom of page