• רב הנסתר

ד"ר ורנון קולמן: לאחר פרסום המחקר הבא כל אחות שתמשיך להזריק את החיסון עתידה להעצר