top of page
  • תמונת הסופר/תרב הנסתר

מושל פלורידה: חוק חדש מעגן את זכויות המשפחה לבקר את יקיריה שבטיפול רפואי ללא הצגת דרכון חיסונים


מושל פלורידה רון דה סנטיס: מעתה חוק חדש מעגן את זכות היסוד של המשפחה לבקר את יקיריה המקבלים טיפול רפואי בכל מקום, מדיניות בתי החולים לא תוכל להתנות ביקורים בהצגת דרכון חיסונים או סטטוס חיסוני


מושל פלורידה רון דה סנטיס הכריז על חוק חדש במחוזו, מהיום למשפחות תהיה זכות יסוד לבקר את יקיריהם המקבלים טיפול רפואי בבתי חולים, החוק יאסור על בתי החולים לדרוש ממבקרים להציג הוכחה לחיסון (דרכון ירוק וכדומה), בנוסף מדיניות המקום בו מתבצע הטיפול הרפואי לא תוכל לאסור על מגע פיזי כגון חיבוקים בין בני המשפחה ליקיריהם.

Comments


bottom of page