top of page
  • תמונת הסופר/תרב הנסתר

מרי הולנד: ארגון הבריאות העולמי רוצה להשליט בדיקות, טיפולים, חיסונים, מעקב וגישה טכנוקרטית לכולם


נשיאת הארגון להגנת בריאות הילדים, מרי הולנד: ארגון הבריאות העולמי מתכוון להשליט בדיקות, טיפולים, חיסונים, מעקב וגישה טכנוקרטית לכלל אזרחי העולם


בקטע שלפניכם מסבירה מרי הולנד מדוע התהליכים שמתקיימים בימים אלו ע"י ארגון הבריאות העולמי נחשבים כאיום על הריבונות הלאומית של כל מדינה ועל כל הזכויות החוקתיות של אזרחי העולם, הם מקדמים "ביטחון" על חשבון חופש הפרט, טכנוקרטיה על חשבון דמוקרטיה, גלובאלי על חשבון מקומי, התכנון הוא לשלוט באזרחים בעצמם וליטול את הסמכויות מכל המדינות.

bottom of page