top of page
  • תמונת הסופר/תרב הנסתר

ניצולת השואה ורה שרב: אני מוצאת דמיון רב בין השפעת הספרדית בשנת 1918 לימי הקורונה


ניצולת השואה גב' ורה שרב: אני מוצאת דמיון רב בין השפעת הספרדית שפרצה בשנת 1918 לימי הקורונה, שימו לב לפרטים הקטנים


המגיפה הקטסטרופלית בשנת 1918 הייתה חתומה בנרטיב שגוי במשך יותר מ-100 שנים, הגב' ורה שרב חקרה את הנושא והיא מציגה בפנינו בדיקה מעמיקה של העובדות, ע"פ הממצאים ניתן לשים לב לקווי דמיון בין הנרטיב של 1918 לבין הנרטיב של 2020.

Comments


bottom of page