top of page
  • תמונת הסופר/תרב הנסתר

פרופ' בויל, שניסח את הצעת החוק לאמנת הנשק הביולוגי, שנחתמה על ידי הנשיא ג'ורג' בוש האב מצהיר: זריקות ה-mRNA COVID 19 הן נשק ביולוגי להשמדה המוניתפרופ' בויל הוא עו"ד אמריקאי לזכויות אדם ופרופסור למשפט בינלאומי בבית הספר למשפטים של אוניברסיטת אילינוי, כיהן בוועדה המייעצת של המועצה לגנטיקה אחראית, הפרופ' הגיש עתה תצהיר שהוצג בפלורידה, התצהיר עוסק בעתירת חירום לצו מניעה, מטרתו היא לשכנע את המושל דה-סנטיס לאסור את הפצת הזריקות הללו בפלורידה. בנוסף, התצהיר כולל דרישה לאלץ את התובעת הכללית אשלי מודי להורות על החרמת הבקבוקונים.


התצהיר שנשלח על ידי פרופ' פרנסיס בויל למושל פלורידה

Comments


bottom of page