top of page
  • תמונת הסופר/תרב הנסתר

לוחמים בריטיים מתאגדים על מנת להקים גדודים שיתנגדו לכפיית חיסונים במדינה


הדיילי מייל הבריטי מדווח: קבוצה של מתנגדי כפיה וחיסונים עורכת אימונים בסגנון צבאי כהכנה ל'מלחמה' בממשלה הבריטית המקדמת כפיית חיסונים בניגוד לרצון האזרחים, כתבנו הסתנן לקבוצה המונה כ-7,000 חברים, בה חברים גם אנשי הכוחות המזוינים בבריטניה, צפו בתיעוד.

bottom of page