• רב הנסתר

מדהים: כלי רכב שנוסע על פחם במקום דלקחשבתם שניתן לנסוע על דלק בלבד? אפשר גם על פחם, זו אינה בדיחה.