top of page
  • רב הנסתר

סאטירה על חשבון הרופאים: סרטון סאטירי התפרסם ברשת בעקבות נושא קבלת ההחלטות בהקשר לקוביד-19


לפניכם סרטון סאטירי או יותר נכון לומר "מחאתי" שהפך לויראלי והופץ ברחבי הרשת בעקבות נושא קבלת ההחלטות בהקשר לקוביד-19, מה דעתכם?

bottom of page