top of page
  • תמונת הסופר/תרב הנסתר

המשך: פ. וריטאס במ' נסתרת: לאחר שמנהל בפייזר חשף מידע רגיש לכאורה, עיתונאי הגיע לעמת אותו עם הדברים

חלק ב'

בהמשך לקטע הקודם בו תועד מנהל בפייזר מדבר על נושאים שנויים במחלוקת, מפרסמים בפרוייקט וריטאס את קטע ההמשך, בו עיתונאי מעמת את המידע עם המנהל, תגובתו הייתה חריפה, צפו.

Comments


bottom of page