top of page
  • רב הנסתר

רץ ברשת: מודעה עם ריח גזעני צולמה באחת מהערים החרדיות, בושה וחרפהקרדיט על הפרסום: מני לוי בטוויטרברשת כבר מתחילים לפרסם סרטוני סאטירה על כך

קרדיט על הפרסום: ישראל טסה

bottom of page