top of page
  • תמונת הסופר/תרב הנסתר

הסנאטור האוסטרלי רוברטס: תנועתנו מתנגדת לתכנית הזדונית הנקראת "האיפוס הגדול" של הפורום הכלכלי העולמי



הסנאטור האוסטרלי מלקולם רוברטס: תנועתנו מתנגדת לתכנית "האיפוס הגדול" של הפורום הכלכלי העולמי בראשות קלאוס שוואב, אנו רוצים עולם בו לאנשים יחידים ולקהילות תינתן עדיפות על פני מליארדרים-גלובאליסטים חתרניים


בקטע שלפניכם ישנו תיעוד מהפרלמנט האוסטרלי, הסנאטור מלקולם רוברטס מדבר על התהליכים שמתרחשים מתחת לאפם של אזרחי העולם, הפורום הכלכלי העולמי בראשות קלאוס שוואב מקדם תכנית להעברת כל הרכוש הפרטי לידיי התאגידים שבראשם עומדים מליארדרים גלובאליסטיים, לאחרונה החלו לצוץ בעולם קבוצות לא מעטות המתנגדות לצעדים אלו, הסנאטור רוברטס הקים אחת מהן, צפו בדבריו.

Opmerkingen


bottom of page