top of page
  • רב הנסתר

מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל קם מלא קומתו לחכם שלום כהן זצ"ל בימים עברו


תיעוד מרגש מסתובב ברשת בימים האחרונים לאחר פטירתו של חכם שלום כהן זצ"ל, מרן הרב עובדיה זצ"ל קם מלא קומתו כשחכם שלום כהן זצ"ל נכנס.

bottom of page