• רב הנסתר

הרב דב ליאור שליט"א: אין ערובה שהחיסונים מועילים מדובר בעסקי ממון


אין ערובה שהחיסונים מועילים מדובר בעסקי ממון.