top of page
  • תמונת הסופר/תרב הנסתר

קלאוס שוואב התבקש לענות על שאלה של עיתונאית, משהבין שהיא עצמאית ולא משתייכת לגוף תקשורת מסויים - סרב


קלאוס שוואב, יו"ר הפורום הכלכלי העולמי התבקש לענות על שאלה של עיתונאית, משהבין שהיא עצמאית ולא משתייכת לגוף תקשורת מסויים - סרב להשיב


במהלך שהותו בדאבוס בועידה השנתית של הפורום הכלכלי העולמי פנתה לקלאוס שוואב עיתונאית יפנית, שבקשה לקבל ממנו תגובה, תחילה אנשיו של קלאוס שוואב טענו שהם ממהרים מאוד והמשיכו ללכת, אך למרות כל הבהילות לקלאוס שוואב היה זמן לעצור ולברר לאיזה גוף תקשורת משתייכת אותה עיתונאית והיה נראה שהוא מסכים להתראיין, אך משהבין שהעיתונאית היא עצמאית - סרב, והמשיך ללכת.

Comments


bottom of page