top of page

הדיין הרב אורי סופר שליט"א מבני ברק בעדות בפני בית דין ברוקלין בנוגע למחדלי הקורונה והשלכותיה של מנת הבוסטר (3) בישראל

bottom of page