top of page

תיעודים מתוך דיונים (בבתי דין רבניים) בנושא חיסוני הקורונה

בית הדין 'הליכות עולם' בירושלים בראשות ראש אבות בתי הדין הרה"ג ברוך שרגא שליט"א
בית הדין במעלה אדומים בראשות הרה"ג דייטש שליט"א
בית הדין ניו יורק
בית הדין ברוקלין
bottom of page