top of page

 עדות נאמנה ביה"ד הליכות עולם
תיעוד מדיונים בבית דין הליכות עולם בירושלים, מומחים מהארץ ומהעולם משמיעים חוות דעת בנושא חיסוני הקורונה

הדיון בבית הדין התקיים לבקשת ארגון עזרת מנח״ם בהשתתפות פרופסורים חוקרים, רופאים, עורכי דין ופעילים

עו"ד ריטה פרייס
 
ד"ר פינקי פיינשטיין
מייסד ועדת החקירה האזרחית

 
ד"ר ולדימיר זאב זלנקו ז"ל
רופא משפחה בכיר בארה"ב (חסיד חב"ד) טיפל בטראמפ, נשיא ברזיל בולסנרו, השר ליצמן.
בעל פרוטוקול זלנקו המפורסם לטיפול בקוביד-19.
ד"ר אבי מזרחי
רופא משפחה בכיר
 
ד"ר אמיר שחר
מנהל מלר"ד (מיון) ביה"ח לניאדו משמיע חוות דעת בפני בית הדין בנושא "חיסון" הקורונה.
bottom of page