top of page
  • תמונת הסופר/תרב הנסתר

יו"ר הרבש"צים: תוך שבוע לא תהיה כיתת כוננות אחת ורבש"ץ אחד בארץ אם הם לא יקבלו את הציוד הנדרשיו"ר ועד הרבש"צים בישראל, איתי הופמן, ליו״ר הועדה לביטחון לאומי: אני מודיע לכם, תוך שבוע מהיום, לא תהיה כיתת כוננות אחת ורבש"ץ אחד ביישובים, אם הם לא יקבלו את הציוד והאמצעים הדרושים, בואו נעביר את חוק רשות רכזי הביטחון שיהיו תחת גוף בטחוני.


יו"ר ועד הרבש"צים בישראל טוען כי פקידי משרד הביטחון לא מוכנים לממן תוספת נשקים ולהחליף שכפ"צים שפג תוקפם לפני 10 שנים גם לאחר הטבח בדרום הארץ.

Comments


bottom of page