top of page
  • תמונת הסופר/תרב הנסתר

אנדרו שון: הגיע הזמן לפעול בצורה חוקית נגד מי שהפסיק לכבד מזומן וכופה על הציבור להשתמש באשראי בלבד


אנדרו שון מנהל קהילה המתמקדת בנושאים של עזרה עצמית והעצמה למען הכלל, מטרתו, לדבריו, היא להעצים ולדחוף קדימה את הציבור על מנת לבצע תהליכים חוקיים המקדמים שמירה על זכויות האזרח הפשוט.


bottom of page