top of page
  • תמונת הסופר/תרב הנסתר

הטייס, בוב סטון: ב-7.11.21 התחסנתי, לקיתי בדום לב, זה נעשה בכפייה, הם פשוט אומרים תתחסן או שתפוטרהטייס, בוב סטון: בתאריך ה-7.11.2021 חוייבתי להתחסן, בטיסה שנערכה לאחר הזריקה ביצעתי נחיתה וכמה דקות לאחר מכן לקיתי בדום לב, ככל הנראה לעולם לא אטוס שוב, זה נעשה בכפייה, הם פשוט אומרים תתחסן או שתפוטר

בעדות שלפניכם מתאר הטייס בוב סטון את השתלשלות הדברים שהתרחשו לאחר שקיבל את חיסון הקורונה, סטון מציין כי לאחר שלקה בדום לב הוא נזקק למכות חשמל ממכשיר הדפיברילטור ולאחר מכן צנררו אותו ויתכן כי לעולם לא יוכל לטוס שוב.

Comments


bottom of page