top of page
  • רב הנסתר

מנכ"ל פייזר, בורלא, הובך על ידי עיתונאים יהודים בועידת הפורום הכלכלי העולמי שמתקיימת בדאבוס שבשוויץ



העיתונאים היהודים עזרא לבנט ואבי ימיני הגיעו לדאבוס שבשוויץ בעקבות הכינוס הגדול שמתקיים שם בימים אלו בחסות הפורום הכלכלי העולמי בראשות קלאוס שוואב, העיתונאים הנחושים הצליחו לתפוס את מנכ"ל חברת פייזר, אלברט בורלא, כשהלך רגלית ברחוב העיר והחלו לתקוף עם שאלות שאף אחד עד היום לא העיז לשאול בתקשורת המרכזית באף ערוץ בעולם, לפניכם הקטעים הנבחרים מתוך התיעוד המלא שמופיע באתר שהקימו לבנט וימיני.

bottom of page