top of page
  • תמונת הסופר/תרב הנסתר

חבר הקונגרס מביך את "מומחי האקלים" הטוענים כי רמות גבוהות של פחמן דו חמצני גורמות ל"משבר האקלים"


חבר הקונגרס, דאג למלפה מביך את "מומחי האקלים" הטוענים כי רמות גבוהות של פחמן דו חמצני הן שגורמות "למשבר האקלים", הם אינם יודעים להשיב על שאלה פשוטה: "מה הם אחוזי הפחמן הדו חמצני הקיימים באטמוספירה שלנו?"


"מומחי האקלים" הטוענים שיש צורך בהול לעבור לרכבים חשמליים כולל שימוש באנרגיה מתחדשת ובנוסף שצריך להגביל את השימוש העולמי ברכבי בנזין ודיזל בעקבות "רמות גבוהות של פחמן דו חמצני" - לא ידעו להשיב מהו אחוז הפחמן הדו חמצני הקיים באטמוספירה, חבר הקונגרס העביר להם שיעור לחיים והסביר כי השינוי המזערי הקיים ממש לא מצריך שינויים דרסטיים כפי שהם דוחפים לקדם בימים אלו בעולם כולו. פאנל המומחים התקיים בתאריך ה-28.3.2023 בבית הנבחרים, ארה"ב.Comments


bottom of page