top of page
  • תמונת הסופר/תרב הנסתר

הפורום הכלכלי העולמי משיק: תעודת זהות דיגיטלית שתאפשר לממשלה לאסוף מידע על הציבור


הפורום הכלכלי העולמי משיק: תעודת זהות דיגיטלית שתאפשר לממשלה לאסוף ולאגור מידע על הציבור ובהתאם לשכלול נתונים אוטומטי ישללו או יאשרו לכל אדם "הטבות" ופעולות בחיי היום יום


גלן בק הפרשן הפוליטי המפורסם חושף בתוכניתו את תוכנית הפורום הכלכלי בנוגע לת.ז חדשה שתאפשר לממשלה לאסוף ולאגור מידע על הציבור, ובהתאם לשכלול נתונים אוטומטי ישללו או יאשרו לכל אדם הלוואות, משכנתא, העברות בנקאיות, מימוש הטבות, שימוש ברשתות חברתיות לצרכים מסויימים ועוד.

איזה מידע יאסף? ע"פ דברי גלן בק מדובר בהיסטוריית רכישות, אופן השימוש ברשת, עבר והווה רפואי, היסטוריית נסיעות, חשבונות חברתיים, חשבונות ממשלתיים, חשבונות בנק, שימוש באנרגיה, חינוך ועוד.


בק ציטט, ע"פ הכתוב חברי הפורום הכלכלי העולמי משבחים את הדרך בה דרכוני החיסונים (תו ירוק) איפשרו לממשלות לדלות מידע מהאוכלוסיה ללא ידיעה או הסכמה והם אכן כבר משמשים באופן טבעי כ-ת.ז דיגיטלית.

Comments


bottom of page