top of page
  • רב הנסתר

ישי כהן מצייץ: נערה מצטיינת מהטובות שבכיתתה לא יודעת היכן תלמד, המכסה נגמרה לספרדיות, בושה

תגובות לציוץ:bottom of page