top of page
  • תמונת הסופר/תרב הנסתר

מנכ"ל קבוצת פנדה, ניק הודסון: ישנו קשר מובהק בין "משבר הקוביד" ל"משבר האקלים", זהו אותו דפוס


מנכ"ל קבוצת פנדה התראיין והדגיש כי לאחרונה הציבור מתמודד עם "משברים עולמיים", לטענתו המידע שמציגים לציבור לא בהכרח מהימן.


באותו הקשר: ד"ר סואל: קבוצת אינטלקטואלים הכריזה לפתע על "משבר האקלים", השיטה היא פרסום תחזיות מבהילות, זו תרמית


באותו הקשר: האסטרופיזיקאי ומייסד חברת ניטור מזג-אוויר, פירס קורבין: לפחמן הדו-חמצני אין שום קשר להשפעה על האקלים

bottom of page