top of page

שאלון הכר את הגולש

אין חיוב לענות על כל השאלות, רק צריך לדעת שזה הרבה יותר כיף לקוראים.
שאלה שלא מעוניינים לענות עליה - ניתן לענות באופן כללי, או לדלג.
נא לענות בצורה מכובדת, לא קצרה מידי ולא ארוכה מידי, מידתית.

תאר\י במילה אחת בלבד את דעתך

לסיום

השאלון נשלח בהצלחה!

bottom of page