top of page
  • תמונת הסופר/תרב הנסתר

מגיש סקיי ניוז, פול מאריי: ביל גייטס הוא אדם "צבוע" בכל הקשור לנושא שינויי האקליםדבריו של מאריי מגיעים לאחר שביל גייטס ביקר באוסטרליה באמצעות מטוסו הפרטי למרות שגייטס נחשב לפעיל בנושא "שינויי האקלים", נציין כי השימוש במטוס גורם לפליטת פחמן דו חמצני בכמות גדולה הרבה יותר מאשר השימוש ברכב פרטי ממונע בנזין, כזכור, את השימוש ברכבים אלו מעוניינים להגביל בעקבות "שינויי האקלים".


מדענים רבים סוברים שאין שום קשר בין פליטת פחמן דו חמצני להתחממות העולם ושכלל לא קיים משבר אקלים עולמי (על כך מתבסס נושא "שינויי האקלים", לטענתם כל אדם בעולם פולט בחיי היום-יום כמות מסויימת של פחמן דו חמצני ויש להגביל זאת בדרכים שונות כיוון שזה כביכול גורם להתחממות עולמית מסוכנת).Comments


bottom of page