top of page
  • תמונת הסופר/תרב הנסתר

גלן בק: המטבע הדיגיטאלי הניתן לתמרון יכול לשמש כאמצעי אכיפה מסוכן נגד הציבור, כסף עם תאריך תפוגה


גלן בק: המטבע הדיגיטאלי הניתן לתמרון יכול לשמש כאמצעי אכיפה מסוכן נגד הציבור, יתאפשר להגדיר לכסף תאריך תפוגה או למשל להגביל אנשים ספציפיים מלבצע רכישות עם הכסף שלהם


בקטע שלפניכם מסביר גלן בק אילו אפשרויות עומדות בפני הממשל בעקבות ההצהרות בנוגע למעבר לשימוש במטבע דיגיטאלי, למשל עסק שלא יגביל את "טביעת הרגל הפחמנית" שלו יסתכן בניתוק מחשמל, לכסף יוכל להתווסף תאריך תפוגה, ויתאפשר גם להגביל אנשים מלבצע רכישות מסויימות.


Comments


bottom of page