• רב הנסתר

הדיין הרב אורי סופר מבני ברק: יש כאן סכנה גדולה (זריקות הקורונה)